Terapia NeuroTaktylna

Terapia NeuroTaktylna wg Svetlany Masgutowej jest jedną z bazowych technik w systemie terapeutycznym. To naturalny sposób wspomagania dzieci i dorosłych z wyzwaniami rozwojowymi, trudnościami w uczeniu się. To rodzaj stymulacji skóry, mięśni, stawów i powięzi do  prawidłowego odbioru bodźców pochodzących z otoczenia oraz do aktywizacji rozwoju funkcji mózgowych i układu nerwowego. Można stosować jako metodę relaksującą, wspierającą rozwój dziecka i jako wspomaganie terapii osób dorosłych. Może być stosowana jako samodzielna terapia i jako uzupełniająca inne działania.

Terapia NeuroTaktylna składa się z dwóch aspektów:

Pierwszy aspekt związany jest z pracą ze zmysłem dotyku różnymi technikami, dzięki którym stymulujemy receptory znajdujące się w skórze, mięśniach, stawach i ścięgnach. Stymulacja odbywa się zgodnie z ich funkcjami (percepcja różnych jakości bodźców: dotyk, temperatura, rozciąganie). Lokalizacja receptorów, kierunkiem wzrostu skóry oraz strukturą mięśniową, stawową i kostną ciała

Drugi aspekt skierowany jest na optymalne funkcjonowanie układu nerwowego i rozwój sieci połączeń między komórkami nerwowymi oraz między nietypowymi strukturami , które umożliwiają częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego.

Dotyk wpływa na rozwój półkul, kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych części mózgu. Prawidłowo działający zmysł dotyku jest podstawowym warunkiem neurorozwoju, funkcjonowania mózgu i układu nerwowego, aktywności ruchowej, rozwoju emocjonalnego, poznawczego i  rozwoju osobowości.

Wieloletnia praktyka stosowania Terapii NeuroTaktylnej wg metody dr Swietłany Masgutowej pokazuje, że stosowanie tych technik wpływa na:

 • stymulację, regulację i normalizację percepcji dotykowej
 • zwiększanie świadomości kinestetycznej ciała
 • koordynację ruchową
 • regulację zaburzeń w odbiorze wrażeń dotykowych
 • regulację napięcia mięśniowego i integrację sensoryczną
 • stymulację receptorów głębokiego czucia, które łączą sensoryczne i motoryczne bodźce
 • integrację sensorycznych odruchów posturalnych i dynamicznych
 • eliminację napięć i negatywnych kompensacji schematów ruchowych
 • poczucie bezpieczeństwa, więzi i zdrowego przywiązania
 • radzenie sobie z niestabilnością emocjonalną, gniewem, depresją

 

Terapia wspomaga również regulacje układu hormonalnego, pobudza układ immunologiczny, pośrednio wpływa na pracę przysadki, podwzgórza, szyszynki, aktywuje układ przedsionkowy i wzgórze.

 

Zastosowanie Terapii Neurotaktylnej w pracy z dziećmi i dorosłymi :

 • porażenie mózgowe
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • dysleksja
 • autyzm
 • ADHD
 • opóźnienie w rozwoju intelektualnego i mowy
 • zaburzenia koncentracji
 • lęki i fobie
 • zaburzenia integracji sensorycznej
 • zespół stresu pourazowego

Terapia ta otwiera możliwość łatwiejszego funkcjonowania i ma korzystny wpływ na rozwój psychoruchowy, emocjonalny, poznawczy i społeczny.

 

Na podstawie podręcznika „MNRI® Terapia NeuroTaktylna dr Svetlany Masgutowej”  pod redakcją Svetlany Masgutovej